Chợ Môi Trường

Chợ Môi trường: là cầu nối để những nhà sản xuấtngười tiêu dùng yêu môi trường trong nước và quốc tế gặp nhau, thực hiện hoạt động mua-bán, thúc đẩy nhau cùng hành động bảo vệ môi trường

Khu Trung Tâm Dịch Vụ

Khu Trung tâm Dịch vụ: có các gian hàng giới thiệu các dịch vụ bảo vệ môi trường tốt nhất hiện có trên thị trường gồm các hoạt động tư vấn công nghệ, đào tạo, dịch vụ bảo hành- bảo trì- sửa chữa và dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp...