Trung Tâm Sản Xuất Sạch Hơn CPart

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 105, Khu liên cơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,

6 Nguyễn Công Trứ,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT:  (024) 6680.3377

DĐ:  094.595.9177 

Trung tâm Tư vấn:

Phòng Vi sinh Nông nghiệp,

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:  (024) 6253.8737

Connect With Us:

Facebook Twitter Google+
 • Sổ tay MÔ HÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ sgp.undp.org
 • Slide Chia sẻ câu chuyện kinh tế tuần hoàn từ việc Phân loại và xử lý rác hữu cơ huyện Đông Anh Hà Nội
 • Hướng dẫn Kỹ thuật giảm thiểu tồn dư thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong nước thải, bùn thải từ nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ, cá tra

  Tài liệu Hướng dẫn số 3928/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 • Sổ tay xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình

  Bao gồm các bước cơ bản sau:

  + Chuẩn bị ban đầu

  + Tạo hố ủ

  + Pha chế phẩm Emuniv (kích hoạt vi sinh)

  + Thao tác xử lý hàng ngày

  + Rác sau xử lý

  Slide trình bầy:

  https://drive.google.com/file/d/19Ok4j2CYjRr0m8gc5GZwqXWZTZZHrs95/view?usp=sharing

 • Đào tạo canh tác hữu cơ cho rau, vải, cam quýt và chè của ADDA cho nông dân

  1. Giới thiệu
  2. Hoạt động sống trong đất
  3. Quản lý đất và nước
  4. Cân bằng dinh dướng trong trang trại/nơi sản xuất
  5. Giữ cân bằng dinh dưỡng cây trồng
  6. Quản lý cỏ dại
  7. Quản lý sâu và bệnh hại
  8. Luân canh cây trồng: Kết hợp toàn bộ các biện pháp cùng nhau
  9. Sản xuất rau
  10. Sản xuất vải
  11. Sản xuất cam quýt
  12. Sản xuất chè
  13. Sản xuất động vật hữu cơ
  14. Kinh tế trang trại/hộ sản xuất
  15. Chuyển đổi sang canh tác hữu cơ
  Phụ lục 1: Khuyến cáo ứng dụng
  Phụ lục 2: Thành phần dinh dưỡng của tàn dư trong nông trại và phân động vật

 • Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc Cam hữu cơ - giai đoạn kinh doanh

  Hướng dẫn kỹ thuật:

  - Quản lý dinh dưỡng

  - Phòng trừ sâu bệnh hại

  Giải thích quy trình

  Phụ lục

 • Bộ tài liệu khung phục vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025

  1. Các nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới (gồm 06 chuyên đề)
  2. Các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (gồm 09 chuyên đề)
  3. Nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng nông thôn mới (gồm 04 chuyên đề)

 • Nhận diện ô nhiễm trong ngành Thủy sản ở Việt Nam WB 2017
 • Nhận diện ô nhiễm trong ngành Chăn nuôi ở Việt Nam WB 2017

  2 Khung phân tích

  3 Kết quả và thảo luận: Phát triển chăn nuôi và các xu hướng chăn nuôi thâm canh - Tái cơ cấu phân ngành chăn nuôi của Bộ NN&PTNT - Hệ thống sàn xuất chăn nuôi và các thực hành quản lý chất thải

  4 Tác động vật lý tới môi trường: Khối lượng phân động vật được tạo ra và xả thải vào môi trường - Các loại ô nhiễm

  5 Tác động kinh tế - xã hội: Tác động lên sức khỏe con người - Tác động lên sức khỏe động vật - Vấn để kháng thuốc - Tác động kinh tế

  6 Yếu tố tác động: Xu hướng sản xuầt và quản lý chầt thải - Những khó khăn trong việc áp dụng quản lý chất thải chăn nuôi tốt hơn - Thiểu ưu đãi cho việc áp dụng quản lý chất thải cải tiến- Áp lực xã hội thấp - Các chính sách mâu thuẫn ưu tiên cho chăn nuôi tăng cường

  7 Các biện pháp can thiệp: Các chính sách và quy định vể quản lý chất thải chăn nuôi - Các công nghệ có tại địa phương cho việc quản lý chất thải chăn nuôi

  8 Thiếu hụt kiến thức và dữ liệu: Thiểu hụt vể kiến thức - Thiểu hụt vể dữ liệu - Các điểm nóng nên thực hiện nghiên cứu điểm

  9 Kết luận và khuyến nghị: Những kết luận chính - Khuyến nghị

  Tài liệu tham khảo

  Phụ lục

 • Nhận diện ô nhiễm trong ngành Trồng trọt ở Việt Nam WB 2017

  2 Tăng cường và mở rộng trồng trọt 2.1 Những thay đổi trong các hệ thống sản xuất trồng trọt ở Việt Nam 2.2 Các hệ thống cây trồng chính 2.2.1 Sản xuất lúa gạo 2.2.2 Sản xuất ngô 2.2.3 Cà phê

  3 Sử dụng đầu vào và quản lý chất thải 3.1 Phân bón 3.1.1 Các xu hướng tiêu dùng 3.1.2 Tỷ lệ áp dụng 3.2 Thuốc trừ sâu 3.2.1 Các xu hướng dùng thuốc trừ sâu 3.2.2 Thuốc trừ sâu sử dụng trong canh tác lúa 3.2.3 Thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất ngô và cà phê 3.3 Quản lý chất thải 3.3.1 Chất thải từ đầu vào canh tác 3.3.2 Chất thải từ đầu ra vụ

  4 Tác động vật lý 4.1 Ô nhiễm nước mặt 4.2 Ô nhiễm nước ngầm 4.3 Ô nhiễm đất 4.4 Ô nhiễm không khí 4.5 Thiệt hại về sức khỏe động vật hoang dã và đa dạng sinh học 4.5.1 Sử dụng phân bón 4.5.2 Sử dụng thuốc trừ sâu 4.6 Các mối quan tâm môi trường khác

  5 Tác động kinh tế xã hội 5.1 Các tác động xã hội 5.2 Các tác động kinh tế

  6 Các nhân tố thúc đẩy 6.1 Những nhân tố góp phần vào ô nhiễm nông nghiệp 6.1.1 Tăng cường trồng trọt, thoái hóa đất, biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt 6.1.2 Các lực lượng thị trường, động lực khích lệ, và hành vi của người nông dân 6.1.3 Cung ứng quá mức vật tư nông nghiệp và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng 6.1.4 Thiếu giám sát của Chính phủ, kiểm soát và thực thi, và áp lực công cộng 6.2 Đối phó với ô nhiễm nông nghiệp 6.2.1 Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ 6.2.2 Pháp luật, quy định và chính sách 6.2.3 Các Chương trình thực hành nông nghiệp tốt 6.2.4 Phản ứng của khu vực tư nhân

  7 Các giải pháp tiềm năng và khoảng trống kiến thức 7.1 Các giải pháp tiềm năng 7.1.1 Cấp quốc gia 7.1.2 Cấp trang trại 7.2 Khoảng trống kiến thức 7.2.1 Các khoảng trống kiến thức 7.2.2 Khoảng trống dữ liệu

  8 Kết luận và Khuyến nghị 8.1 Các kết luận 8.2 Khuyến khích

  Phụ lục 1 Diện tích, vùng đất nông nghiệp 2 Các thay đổi nông nghiệp chủ yếu ở Việt Nam 3 Hệ thống cây trồng chính ở Việt Nam 4 Đặc điểm của hệ thống sản xuất lúa gạo, ngô và cà phê 5 Phân hoá học dùng trong sản xuất lúa, ngô và cà phê ở Việt Nam production 6 Một Phải Năm Giảm (1P5G)

  Tài liệu tham khảo

在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果