Trung Tâm Sản Xuất Sạch Hơn CPart

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 105, Khu liên cơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,

6 Nguyễn Công Trứ,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT:  (024) 6680.3377

DĐ:  094.595.9177 

Trung tâm Tư vấn:

Phòng Vi sinh Nông nghiệp,

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:  (024) 6253.8737

Connect With Us:

Facebook Twitter Google+

 

Thế nào là một sản phẩm Eco (eco-production):

Không có một định nghĩa nhất quán trên thế giới thế nào là một sản phẩm Eco, tuy nhiên nói chung nó được hiểu là các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong hệ thống Danh bạ sản phẩm eco của APO (Asian Productivity Organization) thì được định nghĩa “là các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường và góp phần làm giảm tác động đến môi trường so với các sản phẩm và dịch vụ cùng loại khác, được thể hiện qua việc  nỗ lực tự nguyện của các nhà sản xuất đến việc chăm sóc môi trường”. Sản phẩm thân thiện với môi trường eco không chỉ là các sản phẩm công nghiệp mà bao gồm cả các hàng hóa dịch vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và tài chính mà góp phần trực tiếp giảm nhẹ tác động đến môi trường như việc sản xuất các thiết bị kiểm soát ô nhiễm, các dịch vụ tư vấn …

Phân loại các sản phẩm Eco:

Các sản phẩm và dịch vụ Eco được phân loại và nhận diện theo 3 nhóm chính như sau:

A: Nhóm nội dung trong đó các sản phẩm, dịch vụ thể hiện là thân thiện với môi trường (Which)

Nhóm này liên quan đến ngăn ngừa sự ấm lên của trái đất và việc sử dụng tài nguyên. Ngoài ra cũng bao gồm các vấn đề liên quan đến sự ô nhiễm, xử lý chất thải và làm bẩn môi trường không khí, nước, đất (hiện đang là các vấn đề nghiêm trọng ở các nước đang phát triển). Cụ thể có 6 nội dung như sau:

 • Ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu

Giảm các hiệu ứng nhà kính như giảm phát thải khí CO2. Bao gồm tất cả các hoạt động trực tiếp làm giảm hiệu ứng nhà kính cũng như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ và tái tạo rừng.

 • Ngăn ngừa ô nhiễm nguồn không khí/nước/đất

Giảm phát thải các chất độc hại ra môi trường không khí, nước, đất như phốtpho ôxít, sulfua ...là các chất cần kiểm soát theo các văn bản pháp quy về môi trường. Cũng bao gồm các sản phẩm thay thế tránh gây hại tầng ozon, tránh dùng các chất chống oxi hóa và các dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường không khi, nước, đất.

 • Giảm ô nhiễm hóa chất

Giảm và xử lý ô nhiễm các hóa chất độc hại tác động đến con người và môi trường. Đây là những hóa chất pháp luật đã xác định rõ tác hại và yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ. Làm giảm và xử lý bằng cách tái chế, tái sử dụng, hạn chế sử dụng các chất này trong sản xuất cũng góp phần giải quyết vấn đề này.

 • Rác thải

Giảm lượng rác thải bằng cách thay đổi sản phẩm, quy trình sản xuất sản phẩm hay bao bì. Các hoạt động nỗ lực giảm rác thải bao gồm cả việc giảm quy mô và phạm vi rác thải trong các hệ thống tuần hoàn.

 • Tiết kiệm tài nguyên

Giảm lượng tiêu thụ các tài nguyên như tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước. Tái sử dụng hay tái chế cũng là các hoạt động tiết kiệm tài nguyên.

 • Cân bằng sinh thái

Các sản phẩm dịch vụ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc sử dụng các tài nguyên trong hệ sinh thái một cách  bền vững, khuyến khích sự quan tâm đến lợi ích từ việc tận dụng các nguồn gen.

B: Nhóm nội dung xác định cách thức để giải quyết các ảnh hưởng đến môi trường (How)

 • Tái chế/ tái sử dụng/tái tạo

Các vật liệu thô có thể làm lại, chế biến, tái chế để sử dụng. Chúng có thể được tái chế hiệu quả bằng các thiết kế sản phẩm dễ dàng tháo rời ghép cần. Trong các thiết kế bao bì và thiết kế sản phẩm ứng dụng tái sử dụng, tái tạo là rất khả thi

 • Tăng tuổi thọ

Với các thiết kế kéo dài tuổi thọ, tăng thời gian sử dụng và có thể tiếp tục hoạt động bằng cách sửa chữa, bảo dưỡng, tuổi thọ của sản phẩm có thể dài hơn, sẽ giúp giảm sử dụng vật liệu thô và giảm lượng rác thải.

 • Tự phân hủy

Sản phẩm, bao bì và các chi tiết có thể tự hủy theo cơ chế sinh học và tạo ra các chất đồng nhất và ổn định. Chúng có thể xử lý được để thân thiện hơn với môi trường sau một khoảng thời gian xác định.

 • Tăng chất lượng

Sản phẩm được cải thiện chất lượng làm giảm tác động đến môi trường, qua đó làm giảm lượng tiêu thụ vật liệu và giảm rác thải.

 • Tiết kiệm năng lượng

Các thiết kế tối ưu và việc giảm trọng lượng sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng. Sử dụng thay thế bằng năng lượng tái tạo cũng là một hoạt động cần thiết.

 • Sản phẩm làm sạch môi trường

Việc phát triển các vật liệu thay thế để làm giảm việc sử dụng các hóa chất độc hại trong sản xuất; hoặc việc sử dụng sản phẩm giúp xử lý các hóa chất độc hại.

 • Sử dụng vật liệu tái chế

Vật liệu có thể tái chế ( trước hoặc sau khi sử dụng) được thu gom và tái chế toàn bộ hay phần lớn vào quá trình sản xuất

C: Nhóm nội dung xác định các giai đoạn cần tác động để giải quyết các vấn đề môi trường trong vòng đời một sản phẩm (When, Where)


 • Khai thác tài nguyên

Đây là bước thu gom nguyên vật liệu, khai thác tài nguyên dùng trong quá trình sản xuất. Nên sử dụng các máy móc thiết bị có khả năng giảm tác động môi trường trong quá trình khai thác tài nguyên.

 • Vật tư và vật liệu sản xuất

Ở giai đoạn này, các thành phẩm phục vụ sản xuất bao gồm vật liệu và linh kiện được chế tạo. Các thành phẩm phục vụ sản xuất này cần được chú trọng khi thiết kế để ít tác động đến môi trường nhất.

 • Thiết kế và lựa chọn vật liệu

Ở giai đoạn này, các phương án thiết kế và loại vật liệu cần được lựa chọn kỹ lưỡng để sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

 • Sản xuất

Ở khâu này, sản phẩm được hình thành từ các vật liệu và thành phẩm ở bước trên. Cũng tính đến cả các sản phẩm sử dụng trong quá trình sản xuất mà giúp giảm tác động môi trường.

 • Vận chuyển

Trong bước này, vật liệu, bộ phận và sản phẩm được vận chuyển cẩn thận để tránh gây ô nhiễm môi trường. Cách bao gói và phương thức vận chuyển được thay đổi để thân thiện hơn với môi trường.

 • Sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa

Đến bước này, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, bảo dưỡng và sửa chữa chúng. Bước này liên quan mật thiết đến hành động tiết kiệm năng lượng và làm sạch môi trường thông qua việc kéo dài tuổi thọ sản phẩm khi sửa chữa và nâng cấp chúng.

 • Kết thúc vòng đời sản phẩm

Trong bước này, sản phẩm được thải bỏ đi và đem tái chế. Các sản phẩm cần được thiết kế để hạn chế rác thải, cũng như dễ dàng tháo rời, dễ sử dụng lại, tái chế cũng như cần phù hợp với các hệ thống tái chế sẵn có.

在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果