Trung Tâm Sản Xuất Sạch Hơn CPart

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 105, Khu liên cơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,

6 Nguyễn Công Trứ,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT:  (024) 6680.3377

DĐ:  094.595.9177 

Trung tâm Tư vấn:

Phòng Vi sinh Nông nghiệp,

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:  (024) 6253.8737

Connect With Us:

Facebook Twitter Google+

Vòng tuần hoàn nitơ trong đất và nước

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong tự nhiên, ni tơ tồn tại dưới 3 dạng: nitơ phân tử (trong khí quyển), nitơ hữu cơ (chứa trong cơ thể sinh vật và các sản phẩm phân giải chưa hoàn toàn) và nitơ vô cơ (trong các muối amôn, nitrat,…). Nguyên tố nitơ là nguyên tố chủ chốt trong sự sống vì nó có trong thành phần protein và axit nucleic. Vòng tuần hoàn nitơ đặc biệt quan trọng vì nó tác động trực tiếp đến nền nông nghiệp. Trong đất lượng nitơ dễ tiêu như amôn, nitrat, nitrit ... rất khan hiếm, nên hạn chế sự sinh trưởng của cây trồng, nên người nông dân phải thường xuyên bón phân đạm để bù đắp phần thiếu hụt.

Nitơ trong khí quyển chiếm gần 80% tức khoảng 4 triệu tỷ tấn, nhưng hầu hết tế bào không sử dụng được dạng nitơ trơ này. Vì thế sự sống trên trái đất phụ thuộc vào sự hoạt động của các vi sinh vật cố định nitơ. Các vi sinh vật này có khả năng bắt giữ nitơ dạng liên kết bền vững từ khí quyển để chuyển hóa thành nitơ có thể sử dụng được như amôniac.

(còn tiếp)

在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果