Chế phẩm nấm Beauveria bassiana diệt sâu

Đáp ứng tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững:

Beauveria bassiana (Bb) là nấm mầu trắng thuộc họ Moniliales, lớp Deuteromyces, ký sinh trên cơ thể sâu non bộ cánh vảy, được dùng làm thuốc trừ sâu sinh học. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chế phẩm vi nấm gây bệnh côn trùng ở một số Viện và các Trung tâm khoa học đã được tiến hành từ những năm 90 của thế kỷ XX.

Cơ chế lây nhiễm:
Khi bào tử nấm (conidi) rơi trên mình sâu sẽ nẩy mầm, tạo khuẩn ti, mọc đâm xuyên qua lớp biểu bì rồi phát triển nhanh trên cơ thể sâu (trong khoang cơ thể côn trùng, bào tử nấm sẽ nảy mầm và tiết ra một phức hệ enzym ngoại bào phân giải kitin, protein và lipit. Đồng thời, nấm cũng tiết ra độc tố Bovexin làm các tế bào bị phân huỷ, côn trùng bị tê liệt rồi chết cứng). Khi đủ độ ẩm nấm lại đâm xuyên ra ngoài, mọc trắng như bông trên mình sâu, tiếp tục lây lan sang các sâu non khác.

Loại nấm này có thể kí sinh và giết khoảng 100 loài sâu, bao gồm các loài côn trùng thuộc bộ cánh vảy, cánh cứng, cánh màng, cánh thẳng, cánh đều, cánh nửa và cả nhện Acarina. Ở Việt Nam, đã phát hiện B. bassiana gây bệnh cho một số loài côn trùng như rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít, sâu cuốn lá lúa, sâu đo đay, sâu róm thông.
Lưu ý khi sử dụng:
B. bassiana có thể gây bệnh cho sâu ngay khi xử lý, hoặc sau xử lý một thời gian ngắn, trước khi nấm mất hoạt tính. Sau một lần xử lý, nấm không thể lan rộng ngay. Độ ẩm cao là yêu cầu cho bào tử phát triển để nấm có thể phát triển lan rộng. Khi độ ẩm không đủ, nấm sẽ không lây lan được và hiệu lực trừ nấm sẽ thấp.
B. bassiana ít gây độc cho động vật máu nóng, không độc với cá và ong ở mọi giai đoạn sinh trưởng. Không dùng Beauveria cho cây dâu tằm do gây bệnh cho con tằm ("bạch cương tàn).
在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果