Chế phẩm virus diệt sâu

Virus được dùng để chế tạo chế phẩm diệt sâu là baculo, virút nhân đa diện NPV (Nucleopolyhedrovirus) và virút dạng hạt GV (Granulovorus).

Nói chung NPV là loại virút có tính rất chuyên biệt, chỉ lây nhiễm và tiêu diệt sâu xanh láng (Spodoptera exigua), có hiệu quả trên một số cây trồng như bông, đậu đỗ, ngô, hành, nho ... Cũng dùng để chống sâu róm hại bông.