Enzyme khử nhớt tinh bột Amylase

Đáp ứng tiêu chí môi trường:

Đặc điểm sản phẩm:

Giới thiệu: SEBstar- HTL/SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất từ quá trình lên men của chủng vi khuẩn Bacillus không biến đổi gen.

SEBstar-HTL/SEBrew-HT là endo-alpha-amylase, cắt liên kết 1,4-alpha-glucosidic của dịch tinh bột một cách ngẫu nhiên.

Đặc điểm: SEBstar- HTL/SEBrew-HT là dung dịch màu vàng- màu nâu. Enzym có mùi nhẹ đặc trưng của những sản phẩm lên men. Enzyme tan trong nước. Khi dịch hóa tinh bột, SEBstar- HTL/SEBrew-HT hoạt động tối ưu ở 80 – 900C, pH tối ưu từ 5.6 – 6.5. Khi dịch hóa  thời gian kéo dài hơn 30 phút, nhiệt độ tối ưu từ 80 – 850C. SEBrew-HTL bi ức chế trên 950C tại pH 5.6 và mất hoạt tính hoàn toàn khi đưa lên 950C, pH 4.0 trong 5 phút

Công dụng: SEBstar- HTL/SEBrew-HT sử dụng trong công nghệ tinh bột để dịch hóa tinh bột sinh ra dịch dextrose thấp (DE 7 – 15). Do khả năng chịu nhiệt, khoảng pH hoạt động rộng và nhu cầu calcium thấp nên SEBrew-HT có thể dịch hóa dịch tinh bột ở nhiệt độ cao khoảng 950C mà không cần bổ sung thêm calcium

Trong công nghiệp bia, SEBstar- HTL/SEBrew-HT sử dụng để dịch hóa nồi cháo và giảm nhanh được độ nhớt của dịch tinh bột.

­    Tiện ích: Khả năng ổn định nhiệt cao cho quá trình dịch hóa tinh bột

­    Sinh ra dịch dextrose có độ nhớt thấp ở 80 - 900C trong 90 phút.

­    Dịch hóa toàn bộ tinh bột ở pH 5.8 và 80 – 850C.

­    Làm tăng hiệu suất thu hồi và công suất dịch hóa tinh bột.

­    Tạo ra từ quá trình lên men của sinh vật không biến đổi gen.

Thành phần hoàn toàn tự nhiên, không có thành phần nhân tạo tổng hợp.

Liều lượng:

Liều lượng sử dụng phụ thuộc:

  • Bản chất và tỷ lệ chất khô trong cơ chất.
  • Chỉ số DE của dịch dextrose cuối.
  • Nhiệt độ và pH dịch hóa.
  • Thời gian dịch hóa (thông thường  là 30 – 120 phút).

Liều lượng đề nghị: 200 – 800g/tấn tinh bột khô (0.02-0.08 %)

Bao bì, hình ảnh:  22kg, 25kg, 30kg và 250kg

Nhà phân phối:

TRUNG TÂM SẢN XUẤT SẠCH HƠN CPART

P100 khu G1, Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: ( 04) 66803377

Fax: ( 04) 66803377

Nguyễn Thị  Thu Trang- cellphone: 01667333644

Email: support@cpart.vn

Nhà sản xuất:

Advanced Enzymes Technologies ltd.


在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果