Trung Tâm Sản Xuất Sạch Hơn CPart

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 105, Khu liên cơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,

6 Nguyễn Công Trứ,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT:  (024) 6680.3377

DĐ:  094.595.9177 

Trung tâm Tư vấn:

Phòng Vi sinh Nông nghiệp,

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:  (024) 6253.8737

Connect With Us:

Facebook Twitter Google+
Hệ thống thư viện "Livre"

Lợi ích môi trường:


Bằng cách sử dụng dịch vụ "Livre", không cần giấy tờ cho các thẻ sách sổ sách kế toán từ đó giúp nâng cao hiệu quả các công tác văn phòng.
So với các hệ thống có sử dụng giấy tờ, chúng ta có thể giảm 66,6% lượng
CO2 phát thải ra môi trường.

Đặc điểm dịch vụ:
Hệ thống thư viện "Livre" của Hitachi có một số đặc điểm sau:

- Dễ dàng mượn sự trả sách cho thư viện.
- Khả năng tìm kiếm nội dung một cuốn sách rất nhanh chóng, chính xác
- Cung cấp nhiều số liệu thống kê liên quan đến các hoạt động thư viện.

Nhà cung cấp dịch vụ:

Hitachi Solutions, Ltd.
4-12-7, Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Japan
Tel +81-3-5780-2111
URL http://www.hitachi-solutions.com
URL http://www.hitachi-solutions.co.jp/lvr/

在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果