Trung Tâm Sản Xuất Sạch Hơn CPart

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 105, Khu liên cơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,

6 Nguyễn Công Trứ,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT:  (024) 6680.3377

DĐ:  094.595.9177 

Trung tâm Tư vấn:

Phòng Vi sinh Nông nghiệp,

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:  (024) 6253.8737

Connect With Us:

Facebook Twitter Google+
Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh (GCTF)

Tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững:


Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ (Performance):

Mục tiêu của Quỹ  Ủy thác Tín dụng Xanh GCTF (Green Credit Trust Fund) là thúc đẩy đầu tư trung và dài hạn cho công nghệ sạch hơn nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và đóng góp cho sự phát triển bền vững ngành công nghiệp và dịch vụ Việt Nam đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với đầu tư vào công nghệ sạch hơn.

Ví dụ:

Một Doanh nghiệp muốn đầu tư thiết bị trị giá 100.000 USD với lợi ích hàng năm 20.000 USD

Nếu đầu tư thông thường:

Thời gian hoàn vốn: 5 năm

Nếu vay vốn thông qua GCTF với mức hỗ trợ tối đa 25%:

Giá trị đầu tư còn lại: 75.000 USD

Thời gian hoàn vốn: 3,75 USD

 

Đặc điểm của Quỹ GCTF:

(1)   Nguồn ngân sách của GCTF do SECO cung cấp (5 triệu USD) chỉ bao gồm 2 mục tiêu: hỗ trợ thế chấp thông qua bảo lãnh (2 triệu USD) và trả thưởng cho dự án hoàn thành (3 triệu USD)

(2)   Các bên tham gia:

Thẩm định tài chính và cung cấp tín dụng: ACB, VIB, Techcombank

Thẩm định kỹ thuật và môi trường: VNCPC, CSD

Quản lý nguồn quỹ: SECO ủy thác qua RBC

(3)   Hỗ trợ tài chính cho các dự án công nghệ sạch hơn:

Cái thiện môi trường > 30%: trả thưởng 15%

Cải thiện môi trường > 50%: trả thưởng 25%

Không có khoảng giữa và mức trả thưởng tối đa là 200.000 USD

(4)   Thời gian dự án: 2-5 năm

(5)   Không can thiệp tới chính sách lãi suất cho vay của các Ngân hàng

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ:

Green Credit Trust Fund (GCTF)

Tel: (04) 3868 4849

http://gctf.vn/

在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果