Trung Tâm Sản Xuất Sạch Hơn CPart

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 105, Khu liên cơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn,

6 Nguyễn Công Trứ,  quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

DĐ:  094.595.9177 

ĐT:  024.6680.3377

Văn phòng Tp.Hồ Chí Minh:

Tòa nhà Văn phòng (cạnh Trường THCS Nguyễn Văn Tố,

số 140 đường Tam Đảo, Quận 10, Tp.HCM)

Mobile:  035.771.0782 (Mr. Minh)

Mobile:  091.321.4549 (Mr. Hùng)

Trung tâm Tư vấn:

Phòng Vi sinh Nông nghiệp,

Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:  024.6253.8737

DĐ:  094.813.6982 (Ms. Nga)

Connect With Us:

Facebook Twitter Google+
 • Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 50/2010/QH12

  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 50/2010/QH12.

  Ngày ban hành: 17/06/2010


 • Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành Dệt nhuộm

  Sản xuất sạch hơn  được biết  đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu có hiệu quả hơn. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, mà còn đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng môi trường, qua đó giảm bớt chi phí xử lý môi trường. 
  Mục tiêu chính của tài liệu hướng dẫn này là nhằm từng bước hướng dẫn thực hiện Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành dệt nhuộm tại Việt Nam. Đối tượng của bộ tài liệu hướng dẫn này là các lãnh đạo nhà máy, các kỹ thuật viên và nhân viên của các ban ngành chính phủ và các tổ chức chịu trách nhiệm thúc đẩy và điều chỉnh/quy định công tác quản lý môi trường tại các nhà máy dệt tại Việt Nam.

 • Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Giấy và bột giấy

  Cơ quan biên soạn: Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
  Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan mạch về môi trường
  BỘ CÔNG THƯƠNG

 • Hướng dẫn Đào tạo cán bộ tư vấn sạch hơn

  Tài liệu hỗ trợ này là một phần của bộ công cụ đào tạo cán bộ tư vấn sản xuất sạch hơn, được ban hành bởi “Văn phòng giúp việc Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 - Bộ Công thương”.

 • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về môi trường

  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

 • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ về môi trường

  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều đã có trong Nghị định số 80/2006/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

 • Chiến lược hoạt động của Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF

  Được sự phê chuẩn của Hội đồng GEF năm 1995, Chiến lược hoạt động được xây dựng để hướng dẫn GEF tập trung các sáng kiến của các hướng đề xuất vào 4 lĩnh vực trọng tâm và 12 chương trình hoạt động. Chiến lược kết hợp chặt chẽ với các hướng dẫn từ hai Công ước mà GEF giữ vai trò là cơ quan tài chính lâm thời: Công ước đa dạng sinh học (CBD) và Công ước Khung về biến đổi khí hậu (FCCC). Chiến lược này cũng xây dựng hướng dẫn hành động cho các hoạt động có liên quan đến các nguồn nước quốc tế và tầng ôzôn. Các hoạt động liên quan đến tầng ôzôn phù hợp với Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn và những sửa đổi của Nghị định thư này.

 • Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014

  Số hiệu văn bản: 1594/BCT-KHCN

  Ngày có hiệu lực: 26/02/2013

  Cơ quan ban hành : Bộ Công thương

 • Luật thuế bảo vệ môi trường

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  Tìm hiểu văn bản liên quan:

  + Nghị định số 67/2011/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường

  + Thông tư số 152/2011/TT-BTC Thuế bảo vệ môi trường

 • Chương trình Xúc tiến thương mại tại Lào 2018

  Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 2014. Với tôn chỉ: Tận tâm - Trí tuệ - Tin tưởng.