Chế phẩm nấm Metarhizium diệt sâu

Đây là nấm bào tử màu xanh lá chuối, nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng là 25-28 độ C. Ở nhiệt độ cao hơn thường khó hoặc không sinh bào tử.
Nấm có cơ chế diệt sâu giống như nấm trắng Beauveria bassiana nhưng tiết ra 2 loại độc tố là destruxin A và B. Nấm có thể diệt được 70 loại côn trùng khác nhau. Chế phẩm dùng để phun diệt bọ rầy, bọ xít, ấu trùng bọ hung hại mía, hại lạc, kiến vương hại dừa … Ở châu Phi, người ta dùng máy bay phun chế phẩm để diệt các đàn châu chấu bay rợp trời tàn phá cây cối như cơn bão.

在这个快速发展变化的时代丰胸产品,人们对所有事情都渐渐失去了耐心丰胸食物,急于求成,对瘦身美容是这样,对丰胸美体更是这样丰胸方法。产后丰胸有用吗丰胸效果