Chế phẩm nấm Metarhizium diệt sâu
Đây là nấm bào tử màu xanh lá chuối, nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng là 25-28 độ C. Ở nhiệt độ cao hơn thường khó hoặc không sinh bào tử.
Nấm có cơ chế diệt sâu giống như nấm trắng Beauveria bassiana nhưng tiết ra 2 loại độc tố là destruxin A và B. Nấm có thể diệt được 70 loại côn trùng khác nhau. Chế phẩm dùng để phun diệt bọ rầy, bọ xít, ấu trùng bọ hung hại mía, hại lạc, kiến vương hại dừa … Ở châu Phi, người ta dùng máy bay phun chế phẩm để diệt các đàn châu chấu bay rợp trời tàn phá cây cối như cơn bão.